Воведување на ново барање за посета од курир и превземање на пратка

Со пополнување на формата единствено ќе побарате посета од курир на фирмата "БРЗА ПРАТКА" ДООЕЛ за превземање на пратка.

фирма
   
забелешка